จุฬาเปิดตัว'หอยบุษราคัม' 'หอย' ชนิดใหม่ของโลก

7 ม.ค. 2559
จุฬาเปิดตัว'หอยบุษราคัม' 'หอย' ชนิดใหม่ของโลก | สยามสเนล

จุฬาเปิดตัว'หอยบุษราคัม' "หอย"ชนิดใหม่ของโลก จุฬาค้นพบหอยต้นไม้ชนิดใหม่ของโลก สมเด็จพระเทพฯพระราชทานชื่อ “หอยบุษราคัม” พบที่ เกาะกระ นครศรีธรรมราช ส่วนหอยนกเหลืองแม่สอด พบที่จังหวัดตาก“

ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ว่า หอยทั้งสองชนิดใหม่ที่ค้นพบนี้ ถือเป็นทรัพยากรชีวภาพที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ โดยเฉพาะ” หอยบุษราคัม”ที่อาศัยอยู่บนเกาะที่มีวิวัฒนาการมาเป็นพัน ๆ ปีดังนั้นจึงควรช่วยกันอนุรักษ์หมู่เกาะในท้องทะเลไทย อย่างไรก็ดีเพื่ออนุรักษ์และให้ความรู้เกี่ยวกับหอยที่ค้นพบในประเทศไทยที่มีกว่า 600 ชนิดทีมวิจัยและบริษัทสยาม สเนลบริษัทที่นำงานวิจัยจากจุฬาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์จะมีการจัดตั้งฟาร์มหอยครบวงจรขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำหอยที่พบในประเทศไทยกว่า 100 สายพันธุ์มาเลี้ยงเพื่อให้เยาวชนรวมถึงผู้สนใจเข้าชม“

ที่มา: http://www.dailynews.co.th/it/346906

ข่าวทั้งหมด