สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ชื่อหอยชนิดใหม่ของโลก "หอยบุษราคัม" ค้นพบโดยนักวิจัยจุฬาฯ

9 ก.ย. 2558
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ชื่อหอยชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัยค้นพบหอยต้นไม้ชนิดใหม่ของโลก พระเทพฯพระราชทานชื่อ′หอยบุษราคัม′ ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติกส์ของสัตว์ พร้อมด้วย นายสุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ, นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แถลงข่าว หอยต้นไม้ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่าหอยบุษราคัม

สำหรับหอยทั้ง 2 ชนิดที่ค้นพบนี้ เป็นทรัพยากรชีวภาพที่ใช้เป็นดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และได้เห็นถึงธรรมชาติของหอยอันเป็นปรากฏการณ์ที่นำไปสู่ดัชนีการอนุรักษ์ป่า การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และเป็นการเพิ่มมูลค่าสู่อุตสาหกรรมความงาม โดยเฉพาะการค้นพบ "หอยบุษราคัม" กลายเป็นทรัพยากรทางพันธุกรรมที่สำคัญและนำไปสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าอันจำเพาะ

การค้นพบหอยทั้งสองชนิดนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ZooKeys 2015 นอกจากนั้นจะมีการวางแผนริเริ่มโครงการทำฟาร์มหอยทากซึ่งเป็นฟาร์มกึ่งธรรมชาติโดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้และเป็นสถานแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหอยทากกว่าร้อยชนิด ซึ่งโครงการนี้จะเปิดในนามของ Siam Snail

ที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1441791885

ข่าวทั้งหมด