พบหอยพันธุ์ใหม่โลก

7 ม.ค. 2559
พบหอยพันธุ์ใหม่โลก | สยามสเนล

นักวิจัยจุฬาฯ ค้นพบ "หอยต้นไม้ชนิดใหม่ของโลก" ที่เกาะกระ นครศรีธรรมราช เปลือกมีสีเหลืองแวววาว สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ พระราชทานชื่อ "หอยบุษราคัม"อาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าดิบแล้ง กินสาหร่ายและไลเคน เมือกและสิ่งห่อหุ้มมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงผิวพรรณ ช่วยลดริ้วรอย ทำให้ผิวเต่งกระชับ หอยอีกชนิดพบที่แม่สอด จ.ตาก ชื่อ "หอยนกเหลืองแม่สอด"

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหากล่าวว่า การค้นพบหอยทั้ง 2 ชนิดครั้งนี้นับเป็นทรัพยากรชีวภาพที่ใช้เป็นดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และได้เห็นธรรมชาติของหอยอันเป็นปรากฏการณ์ที่นำไปสู่การนำหอยมาเป็นดัชนีการอนุรักษ์ป่า การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มสู่อุตสาหกรรมความงาม อีกทั้งการค้นพบหอยบุษราคัมยังกลายเป็นทรัพยากรทางพันธุกรรมที่สำคัญ และนำไปสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าอันจำเพาะ โดยหอยบุษราคัมอาศัยอยู่บนเกาะ และมีวิวัฒนาการมาเป็นพันปี จึงควรช่วยกันอนุรักษ์หมู่เกาะในท้องทะเลไทยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของประเทศ"

ที่มา: http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdPREV3TURrMU9BPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE5TMHdPUzB4TUE9PQ==

ข่าวทั้งหมด